קול־קורא של קהל ווילנא, כ"ג—כ"ד מנחם־אב תקמ"א

אל האתנים מוסדי ארץ , אבני פנת יסודים מצוקי ארץ , שמם יודע באיים וקצווי ארץ , אנשי השם עומדים בפרץ' גודרי גדר ומיישרים אורחות פרץ , המה עיני העדה היראי' וחרידים לדבר , 'ה שרי ארץ , הפרתמים חורים וסגנים נגידים ראשי רוזני' פרנסי' ומנהיגים , מנהלי עדת קהלות ישראל ועליהם דגל אהבה פורסים , בעלי קרנים ובעלי תריסים כנף רענני' נעלסים , ה"ה כבוד הרבנים המאה'ג גאונים חכמים ונבונים חריפים ושנונים ויושבי' בשבת תחכמונים , אב"ד ור '' מ דכל אתר ואתר קהילות הראשיות . קול שאון מעיר , כאיש מלחמות קנאה להעיר , על כת המסיתים ומדיחים המה בל למדו צדק כי ארץ נכוחות יעול כנכדי שעיר . 3 קול קורא במדבר פנו דרך הרימו מכשלות , כי המה בנים לא אבו שמוע תורת , 'ה אשר לא תחזו לנו נכוחות , רק דברו לנו חלקות חזו מהתלות , מראות שוא ומדוחים ודברי נבלות . קול גדול ולא יסף , הוי המעמיקים לסתור עצי ' ! והי' במחשך מעשיהם , מחשבה רעה מצטרף למעשה עושיהם , וכל הק"לים יורדים לידי טומאתם במחשבה ואין עולים מטומאתם רק בשינוי מעשה רב * שלא לילד בדרך אתם ולמנוע רגל מנתיבותיהם . קול ספר ? שמענו זראינו נפשיט תרועת מלחמת חובר . מצאנו שב...  אל הספר
מוסד ביאליק