מבוא

קול קורא זה צורף לכרוז החרם מיום כ' באב תקמ"א הנ"ל , וניתנו בידי שני השליחים , מנכבדי וילנא , להפיצם בקהילות ליטא לשם זירוזן במלחמה בכת . קול קורא זה נדפס תחילה על ידי א . דיינארד ב'כיתות בישראל , ' תרנ"ט , עמי , 17—14 ורבו בו השיבושים . דובנוב חזר והדפיסו על פי נוסח כת"י 'מחשבות כסילים' ב'דביר' א , עמ' , 299—297 וגם בו רבו השיבושים וההשמטות . דובנוב חזר והדפיס אותו ב'תולדות החסידות' והעיר שם ( עמ' , 143 הערה ( 2 שההדפסה ב'דביר' יצאה 'משובשת מאד' והוא מדפיס את קול הקורא מחדש 'על פי העתק מתוקן מכתבי שלמה דובנא' שהמציא לי בשנת תקנ"ט הד"ר יוסף חזניביץ , קודם ששלחו לאוצר הספרים בירושלים ( העתקה שנייה שלח לי הרב החוקר שמחה אסף מירו שלים . ' ( גם הדפסה זו יצאה משובשת . אנו מדפיסים את קול הקורא על פי כתה"י של ר' שלמה דובנא שבדקתי אותו 31 דברים אלו אנו מביאים על פי 'שבר פושעים . ' ראה דברינו במבוא . . 32 בכרוזי החרם של גרודנא , בריסק , פינסק וסלוצק שיצאו מזעלווא ( ראה להלן , ( לא נזכר האיסור 'להתחתן עמהם ולהתעסק בקבורתם . ' אין זה מתקבל על הדעת שזוהי הוספה של המעתיק , אלא יש לשער שאיסור זה הו...  אל הספר
מוסד ביאליק