מבוא

ר' שמואל שמלקי הורביץ ( 1778—1726 ) ישב על כיסא הרבנות בריטשוואל ושינאווא ( גאליציה , ( קודם שעבר לניקלסבורג שבמוראביה ( 1773 ) לכהן כאב"ד הקהילה ואחר כך גם כרב המדינה . ר' שמלקי ואחיו ר' פינחס הורביץ נתפסו לתורת החסידות בימי נעוריהם וגם היו מבאי ביתו של ר' דוב ? ר המגיד ממזריץ' ( סדר הדורות החדש , עמ' . ( 31 ר' שמלקי נשאר נאמן לתורת החסידות כל ימיו ויצא להגנתה בשעה שעבר עליה המשבר הקשה לאחר חרמות וילנא וברודי בשנת תקל"ב . באיגרת זו , שנשלחה לקהל ברודי , הוא מבטל את הטענות העיקריות נגד החסידים שהושמעו בחרם בר 1 די ' במיוחד השינויים בנוסח התפילה' דרכי התפילה והשחיטה בסכינים מלוטשות , ואינו מהסם לומר שהמתנגדים 'הוציאו לעז על יראי ... 'ה וגורמים חילול ה' ותורתו . ' הוא מבקש מקהל ברודי להשפיע על וילנא , שברשת חרמותיה נלכדו קהילות רבות , להפסיק את המלחמה ולהשלים בין הצדדים היריבים . אין אנו יודעים מה היתה השפעתה של איגרת זו , אבל אין ספק שהיא היתה לעזר לחסידים בשעתם הקשה . הלא גם המתנגדים הכירו בגדולתו בתורה של ר' שמלקי ! ר' דוד ממאקוב , הלוחם הקנאי בחסידות , אף טען שר' שמלקי איננו מאנשי ה...  אל הספר
מוסד ביאליק