איגרתו של ר' שמואל שמלקי מניקלסבורג לקהל ברודי (תקל"ב?)