מבוא

בכתבי הפולמוס של המתנגדים , החל משנת תקל"ב ואילך , מ 0 ו 5 ר במקומות שונים על עדויות שנגבו בקהילות שונות על מעשיהם של החסידים . עדויות אלו העמידו את המתנגדים על הסכנה הטמונה בכת החדשה , והם נעזרו בהן לשם מלחמתם בחסידות . העדויות עצמן לא הובאו , אך פה ושם צוין תוכנן בקיצור דברים . עדויות כמעט שלימות עם תאריכי הגבייה לרובן , ובמקצת אף שמות המעידים והנאשמים , נשמרו , עד כמה שידוע לנו , רק בתעודה אחת שהובאה בתוך 'שבר פושעים' ' דפים נ ע"ב—נג ע"ב ' ) זאת תורת הקנאות' 151 153—א בן 'זמרת עם הארץ' 26 28—ב א . ( התעודה כוללת י"ב גביות עדות , מהן ארבע עדויות ( 11 , 10 , 9 , 8 ) שנגבו בשנת תקל"ב ושמונה עדויות 7—1 ן ( 12 שנגבו בשנת תקל"ד . תוכנן של שלוש מארבע עדויות משנת תקלי'ב הוא מעשי ההתהפכות ' ) קולאם ( ' של חסידים בקהילה שלא פורש שמה ( להלן נזהה אותה , ( ואילו תוכנה של העדות הרביעית ( 9 ) הוא על ניסיון מצד החסידים של אותה הקהילה לנסוע למינסק , כנראה לשם ביקור בחצר רבי חסידי . ארבע עדויות אלו נגבו , כאמור למעלה , בשנת תקל"ב . לעדות מם' 8 צוין תאריך גבייתה : יום ד' כ"ו ניסן תקל"ב . בסוף גביית עד...  אל הספר
מוסד ביאליק