[כתב ז]

עוד הוספתי ידי להעתיק תקנות מן קהלה נאה וחסודה ק "' ק לעשנוב י שעשו גדר בעירם על הכת ליצים , שהתחילו לפרח שם והגדילו להפליא ולהרשיע , וזה לשונם ! באשר שראינו רעה בעו"ה , שנתרבו קטטות ומריבות מאיזה אנשים הידועים הנק' חסידי , ' שנשתק'נע ] בלבם התגדלות לשנות נוסחאות של התפלה מכפי שהי' מקדם נוסחא אשכנזית , וגם עושים לעצמם חבורות חבורות . ומה גם שרבים הם המתפרצים והכו את א' מן הראשים ומנהיגי , ראינו לעשות להעמיד הדבר על מכונו כפי שגבלו ראשונים , לא תתגודדו וכר , שלא תרבה המחלוקת . ועשינו איזה תקנות שיתבארו כאן , כדי להשקיט המריבות , ויהי' שלום על ישראל . א . שלא יהי' שום מנין בקהלתינו , חוץ אצל הרבני מוהרר יואל . וגם לאורחים . 32 על הקשר בין כת החסידים לתנועת ש '' צ כבר נרמז בכתבים ב , ד , ה של הקונטרס . השווה גם להלן בהקדמתו של ר' יוסף שטיינהארדט לספרו 'זכרון יוסף' ו הקדמתו של ר' ישראל לבל לספר ויכוח ( תקנ '' ח ) ו כתביו של ר' דוד ממאקוב : זמיר עריצים ( תקנ '' ח ) דף יב » שבר פושעים , דפים : יג / א , יד / ב , ל / ב , עז / ב 1 האשמה זו מובאת גם בכתב המלשינות של ר' אביגדור מפינסק , ראה להל...  אל הספר
מוסד ביאליק