[כתב ד]

ואחרי כתבי ספר הלז y שהוא חרב נוקמת ברית אלקינו אשר כרת עם אבותינו , הגיעו * אלינו הכתבים הללו מקהל"ה נאה וחסודה ק"ק בריסק דליטא , * שהעתיקו מן הכתבים ששלחו אליהם ק"ק ווילנא , ויצאתי כלבלר בקולמסו להעתיקם להשמיע לרבים : מלאי' זיו ונוגד . מפיקי , ' כאיל תערוג על אפיקים , יזהירו כזוהר המצדיקים , 0 אהו' אלופים , ראשיי , נגידי , ' אבירי הרועים , פרנסי ישראל הם עומדים על הפקודים לנהל עדת ישראל , ק"ק בריסק יע"א , יפיפית , הוצק חן בשפתותיו , באלפיו וברבבותיו , ראשי אלפי ישראל , ה"ה הרב הגאון הגדול המפורסם הרודה בק"ק הנ"ל ובכל גלילות הנ"ל , כבוד גדולת שמו מוהרר אברהם נר"ו . « . 61 מעל פני . . 62 סנהדרין ח , ה . . 63 בחרב נוקמת — בחריפות ( על פי ויקרא כו , כה . ( . 64 כתב : K הוכחד . שמחבר כתב זה הוא עורך הקונטרס . איגרת מקהל וילנא לקהל בריסק דליטא , ר '' ח אייר תקל '' ב . . 1 היינו : כתב ג . . 2 בקונטרס ; הגיע . . 3 כנראה התכוון לכתבים ד , ה , ו . . 4 מן הקהילות הראשיות בליטא והיתה , לעתים קרובות , עיר מושבו של ועד מדינת ליטא . על תולדות העיר וחכמיה , ראה : פיינשטיין , עיר תהלה , וארשה . 1886 ...  אל הספר
מוסד ביאליק