זמיר עריצים וחרבות צורים

לזמר עריצים ולהכרית כל החוחים והקוצים מכאיבים וסילונים ממאירין המשלחין מעינם מעין נרפש ומקור משחת משחתם בהם מום בם : הסובבים את השושנה גנת ורד כרם חמד בית ישראל לשובב נתיבות וללכת ארחות עקלקלות יוליכם ה' את פועלי האון : ושלום על ישראל : והמעתיק הוסיף נופך על דברי האגרת הזאת בלשון צח ללמוד בני יהודא קס"ת , קס"תו דרך ויכוננה : לירות במו אופל לתרבות אנשים החטאים אשר גברו ולא לאמונה : חברת הכסילים אשר בחשכה יתהלכו כי אפילות הנה , המה אלה אשר ינזרו מקדשי בני ישראל אשר נצבו לבדנה : המלאין תוך תוכן חול ופתוחין לקודש כנפים ככנפי החסידה , והנה נר רשעים ידעך בחושך ידמו תשכון עליהם עננה : כל נלבב יעיר קנאה חרבו ילטוש ולא ישיבה אל נדנד" עד יקום אויבי הי לכלה הפשע ולהתם חטאת קסם מרי . באבוד רשעים רנה : לספות חרון אף ולתת בהם נקמת ה / גדולה היא בין שתי אותיות ניתנה : לסעף פארותיהם לבל יצמח פרי חטאתם ללענה : ישמע חכם ויוסיף לקח ונבון תחבולות יקנה . ויאחז צדיק דרכו ולא יעקש את הישרה וזרעו יירשנד :. ולהיות יונק משדי חכמת האמת וגם לבנו ייעדנה : אז יבקע כשחר אורו יקרא והי יענה : נדפס פה ק"ק אלעקסניץ תחת ...  אל הספר
מוסד ביאליק