מבוא כללי

[ א 1 החסידות הבעש"טית נתקלה בראשית צמיהתה בהתנגדות חריפה . המחלוקת שנתגלעה בעטיה הצטמצמה תחילה בתוך תחומיה של הקהילה היהודית ובאה לידי ביטוי בחרמות , כתבי פלסתר' קיפוחים כלכליים וחברתיים ! בהמשכה לא נמנעו מחנות היריבים מלהזדקק גם לערכאות של נכרים . מאותה מחלוקת נשמרה לנז ספרות פולמוסית רחבה . נושא ספרנו היא המחלוקת בין החסידים והמתנגדים . שניטשה בגלוי בשנת תקל"ב ' ( 1772 ) עם פרסום החרמות הראשונים על החסידים' ו ? וככה בראשית המאה הי"ט . אמנם מסתבר' שכבר לפני שנת תקל"ב רבו החיכוכים בין החסידים למתנגדים , אבל כנראה לכלל מלחמה מאורגנת בכת החדשה לא הגיעו הדברים . מכל מקום בין הכתבים שנשתמרו והגיעו לידנו אין למצוא עדות על כך . במבוא לקובץ הראשון של כתבים 'זמיר עריצים וחרבות צורים' בו פותח ספרנו , מעיר אני על ' דברי ביקורת על הכת החדשה שהושמעו בספרי דרוש ומוסר שנתחברו בשנות החמישים והשישים של המאה הי"ח , ואחד מהם אף בשנות הארבעים . ידיעות נוספות על יחסים מתוחים בין שני הצדדים היריבים , לפני תקל"ב' אנו למדים ממאמרו של ר' יוסף יצחק שניאורסון , האדמו '' ר מליובאביץ' על אבות החסידות ' שנדפס ב'ה...  אל הספר
מוסד ביאליק