חסידים ומתנגדים

מרדכי וילנסקיי מרדכי וילנסקי : חסידים ומתנגדים מרדכי וילנסקי חסידים ומתנגדים לתולדות הפולמוס שביניהם בשנים תקל"ב-תקע '' ה כרך ראשון מדבורה שנייה , מורחבת ומתוקנת  אל הספר
מוסד ביאליק