ערכן של אידיאולוגיות מדיניות

אף מסייעת היא האמת לגלות סמיכות שבטעות בין עובדות ודיעות , להבהיר צירופים מדיניים , לקשר על דרך השיטה הכרות בהכרות , ובקיצור : מסייעת היא להגיע לידי השקפת עולם , שטעויותיה מו עטות , לכל הפחות ועל ידי כך היא מתקרבת יותר אל מטרות הרוח מאשר השקפת העולם הפסולה . היא הבעיה של האידיאולוגיה וערט של שיקול הדעת העיוני בכלל . שאלה זו לא זו בלבד שחשיבותה כללית ועצומה' אלא נוגעת היא גם בעיוננו כאן . פסלנו את האידיאולוגיה הפאשיסטית , את האידיאולוגיה החמרנית וגם את הנזירות הפרושית , ובמקומן העמדנו אידיאולוגיה של מינימום בחינת יישוב של האמצע . ברם כאן לא העיון בלבד עיקר , אלא ההשפעה המעשית המדינית השופעת מעיון כזה היא העיקר . יש אידיאולוגיות הכופרות בכלל באפשרותן של אידיאולוגיות להשפיע . ובייחוד שבייחוד נוהג בן אותו פירוש עממי ופשטני של המאטריאליזם ההיסטורי מיסודו של מארכס , השונה , שאין כוחן של אידיאולוגיות והשקפות עולם במציאות המדינית אלא כוח מדומה בלבד , ואילו הכוחות האמיתיים הם בעלי טבע חומרי כגון ' יחםי הייצור , ובתפיסה נרחבה יותר — , האנוכיות של הפרט ושל המדינות , שאינם מושפעים כל עיקר ובשום...  אל הספר
מוסד ביאליק