חשיפת עצמו

אין האמת צריכה להירתע מפני שום אדם , אפילו לא מפני עצמנו . חשובה היא חשיפתם של שיקור עצמו , הטעאת עצמו , אשלית עצמו , לא פחות מקריעת המסווה מעל פני הכזב הציבורי . אם ילמדו בני אדם לגלות את שקריהם הם לגבי עצמם , להכיר אותם , לקרוע את המסווה מעל עצמם , להתבונן בעצמם לאשורם , לחרוץ משפט על עצמם—שוב לא תהיה ידו של הכזב הציבורי רוממה . אם המצפון האישי של כל יחיד ויחיד יהיה ער ביותר , שוב לא יוכל גם המצפון החברתי לשקוע בתרדמה . חריצת משפט על עצמו וחשיפת עצמו הן גם התרופה החשובה ביותר נגד התגובה ההיסטורית , סגולה נגד היהירות והגאווה , נגד יצר החשיבות הלאומי ונגד הגאוותנות הלאומית . חשיפת עצמו של כל שקרי עצמו היא יסודה של כל מדיניות מוסרית . שכן שיקור עצמו הוא יסודה של כל מהילה , שנמהלת הרוח בטבע בידי הרוח . בתחילתה של כל נליזה של הרוח אל הטבע עומד שיקור עצמו . ובתחילתו של כל ריפוי עומדת חשיפת עצמו . יש כלי לחשיפת עצמו . הוא המצפון . והוא כלי יחיד ואין שני לו . וטעם עמוק בדבר , שהנאציונאלסוציאליזם עמד וביטל את מצפון הפרט , כדי לפתוח בכך את התבהמותה של האנושות . המצפון קיים , אלא שצריר לחפור או...  אל הספר
מוסד ביאליק