קריעת המסוה

הכרת האמת , בחינת ראייה חודרת לפני ולפנים של הכזב , של סתירה שבין עדויות , בין הנסיון לבין הדיבור , היא תרים בפני התקפתה של האנוכיות על המוסר . ראינו , שהאנוכיות היא ככרום הזה' המתלבש בחריצות יתירה באותו צבע של יצורי הרוח , שהיא עצמה רוקנה אותם מתוכנם האמיתי . מצווה להכיר . ' לחדור לפני ולפנים ולראות' היכן גנוז המאבק על עילויה של רמת החיים של חבורה אנושית מסוימת או על אגירת הביטחון או על יצר החשיבות בתוך כל אותז המלחמות הגדולות הנעשות לשמה של הלאומיות , לשמם של הסוציאליזם , של האמונה , של המשפט , התרבות' השלום , של אושר האנושות , לשמו של הסדר החדש , לשמה של התפארת' של הצורך המוסרי . הרי אפילו הכוונות כוונות של התפשטות תוקפניתסחים על ב טחון ; ואפילו פותחים במלחמת התקפה מפורשת — , סחים על הגנה ! ואפילו מחרפים ומגדפים את היריב ומזלזלים בכבודו , סחים על כבוד עצמם . פותחים במלחמה ומדברים על השלום , שאומרים להגיע אליו תוך המלחמה . עומדים ומטילים את עמי העולם במצוקה איומה לכמה דורות—והכול כדי להעלות את טובתם ואושרם של העמים . הפאטריוטיזם מתעטף תמיד בטלית של קדושה , ואפילו הוא פושט בגדוד . נכס...  אל הספר
מוסד ביאליק