האמת

בחלק הראשון הוכחנו , כיצד עלולים כל ההישגים האלה , ובייחוד הדימוקראטיה והסוציאליזם , ליעשות פרצות לאנוכיות , ואף נעשו כך . שם העלינו כמה אפשרויות של כיסוי והסוואה מזמנים הישגים אלה לפריצתו של הטבע או לכניסתו בחשאי , כיצד עשויים הם כולם להתרוקן ולהסתלף על ידי תאוות ההתפשטות ואף נתרוקנו ונם תלפו על ידה . ולפיכך מצווים לחזור ולהילחם בתוך הדימוקראטיה ובתוך הסוציאליזם גופם—בתוך כלי זיין אלה של הרוח—על הרוח , על טהרתן של מטרות המוסר , להילחם בכל האמצעים , שאנו אומרים להרצות עליהם בבא , והדימוקראטיה והסוציאליזם והמשפט הם מגופם של אמצעים אלה . שהרי זה מטבעה של הטראגיות המופלאה של מלחמת הטבע ברוח , שלעולם הרוח מתקפחת וחוזרת ומתקפחת בעזרת עצמה , הואיל והטבע קונה שביתה בתוך ההישגים הרוחניים ומשתמש בכלי הזיץ של הרוח . ולפיכך חובה היא לנקות ולחזור ולנקות כלי זיין אלה , בתוך תוכה של הדימוקראטיה חובה היא על דימוקראטיה מעולה יותר להילחם על דימוקראטיה טהורה יותר . חובה היא לקומם ולחזור ולקומם את תוכם האמיתי של הדימוקראטיה , של המשפט ושל הסוציאליזם , על ידי הכרת טבעם ועל ידי קריעת המםווה מעל פני כל ה...  אל הספר
מוסד ביאליק