שלום עולם

מעטות הן הבעיות , שהאנושות מעורבת בר . בעצמה כמותר . של בעית השלום הנצחי , וכל חייה תלויים בה , שקוד אדם על יישובה של בעיה זו , עליו לברר לעצמו תחילה , שיש שתי תפיסות בדימויו של שלום נצחי ; ( א ) הדימוי , שבאחד הימים—ובתקופות שאנו עומדים בהן—תקום אנושות , שבד . לא תהיה כל סכנת מלחמה שתפרוץ בין חבורות אנושיות . ( ב ) השלום הנצחי בחינת מטרה וסוף דימוי של ההתפתחות האנושית , שאפשר להתקרב ולילך אליה , אבל אי אפשר להגיע אליה עד בדי כך , שמלחמה תהיה בגדר הנמנעות . התפיסה הראשונה מדמה לעצמה שלא מדעת אנושות שנשתנה טבעה , וביתר דיוק , אנושות שאין בה כלל 'טבע' מבחינה זו שנקטנו . מכאן שהמושג 'נמנעותה של המלחמה' סותר לתפיסתנו , שהאנושות שלנו אינה יכולה ליצור אף דברי רוח בלי מצע טבעי . אולם כל אימת שטבענו קיים ועל כורחו שיהיה קיים , אי אפשר לדבר על נמנעותה של המלחמה , כלומר על הנמנעות , שהטבע 'יפרוץ' כאן וכאן . הציור שציירו הנביאים את השלום הנצחי ( ישעיהו , מיכה , הושע , ( פותח לנו רמז חשוב בעניין . צא וראה , שבחזון אחרית הימים אף החי ( הווה אומר : הטבע גופו כביכול ) עולה לפנינו בטבע חדש : 'וגר זאב ...  אל הספר
מוסד ביאליק