חירות ודימוקראטיה

וכך נתפס היריב . שוב ידוע לנו , מי הוא העומד לפנינו , שוב ידועים לנו מקומות התורפה . ידוע לנו 'היכן , ' ידוע לנו מהיכן תבוא ההתקפה שכנגד . ושוב יש בידינו גם לבחור באמצעי המלחמה הנאותים להתקפה שכנגד על אויב מיוחד זה . ישנם כלי זיין כנגד סכנות אלה , וקביעתם של כלי זיין אלה—היא התוצאה החיובית של הדעת על דרך השלילה , שאינה שונה לנו אלא את טיבה של הדרך המוטעת . חובה היא להימנע מלכת בדרך התועה ולמצוא את האמצעים למניעתה של זו . נקנתה לנו דעת האמצעים האלה , שוב יש בידינו להעריך את המשניות המדיניות ואת השקפות העולם של ימינו לאשורן . שכן ערכן של אלו תלוי בכך , עד כמה מעמידות הן לרשותך אותם כלי זיין שאנו זקוקים להם במלחמתנו בדרכי התוהו . התגשמותה של הרוח תלויה בחווייתו של הרוח . ולפיכך דרישה ראשונה שיש לדרוש מאת מדיניות המתאמרת להיות מדיניות מוסרית היא : לפתוח לכל אדם פתח כפתחו של אולם לחוויית הרוח על כל יצוריו וצורותיו . מדיניות של מלחמת קיום חיונית או כלכלית בלבד אינה מתכוונת אלא כוונת גידול חייני או כלכלי ; מדיניות שאינה רואה בגידול זה אלא מקדמה של מינימום לצורך מטרות רוחניות , סופה שתהיה שוא...  אל הספר
מוסד ביאליק