דרך של האמצע

הדרך שמצאנו אותה כדי לחפש בה נתיבה בין הפאשיזם מכאן ובין הנזירות מכאן , ששניהם על כורחם שימשיכו כיליון על האנו שות , נתיבה העשויה להביא למסלול ההתקדמות של האנושות , היא דרך טיפוסית של האמצעי , ויישובה של הבעיה לוקה בכל הליקויים האסתיטיים , שלוקים בה יישובים שבאמצע בכלל . יישוב זה אינו יצור נאה לאהבה שבראייה אחת . הוא אינו תופס את הלב לאלתר ואין בידו לקנות מהר מעריצים נלהבים . רק מי שלן בעומקן של הקושיות האלו ונתנצח בלבו בעד וכנגד , יכול לעמוד על טעמו של יישוב זה . ודאי קל יותר להתפתות לו לפאשיזם , לאמר אמן למלחמת הקיום בחינת מהותה וטבעה של כל התקדמות בחיים ולהיענות ליצר הטבעי לתוקפנות , לדחיקת רגלי החלש ו'להרכבה' הביולוגית עד האדם העליון בכלל , או מוטב שנאמר—לחיה העל יונה . ואף מוצא אתה גבורה יתירה בכך—לפרוש בלב נדיבים מכל הטבע הבהמי שלנו , להמית את הבשר , להוביש את לשד החיים בכוחו של היאוש המוסרי ' ולא להיות שותף בניסיון קוסמי זה של התפתחות החיים . ודאי קשה היא דרך זו , קשה היא באמת להלוך ' בה / אבל להלכה קלה היא' טהורה היא , פשוטה היא , גדולה היא . אלא שאין דרך זו הולמת את . המציאו...  אל הספר
מוסד ביאליק