מעגלה של האלימות

והנה נוסף ובא עוד דבר המגדיל את הפורענות ומקדיר אותה : הוא מעגל הקסמים של האלימות , ואפשר וניתנה הרשות לומר : ההיגיון הפנימי של האלימות . מטבעה של האלימות—בחינת ילדה האמיתי והישר של הטבעשאינה יכולה להגביל את עצמה . לעולם רוצה האלימות להיות אדונית ולא משרתת . וטעמו . של דבר זה בקשר הגיוני מסוים ; אם האלימות היא באמת אמצעי ראשון ומכריע אף בתיקונו של מוסר בעולם , הרי דין הוא שתהא יעילה באמת . שאם לא כן אין בה ממש , ואין פעולתה פעולה אלא אם כן מרובה היא על אלימותו של האויב . מסתבר , שאף דעתו של האויב כן . שכן ההיגיון של האלימות סבור הוא לכל אדם ; הוא אינו פרי חכמה יתירה אלא פריה של פקחות פרימיטיבית . וכך קמה התחרות של אלימות , וקמה שאיפה גדלה והולכת לאלימות אצל שני הצדדים . ותולדתה של זומערכת המצבים של עולמנו בימינו , שבה לא הרוח עיקר אלא הכוח . ואין כוח אלא יכולת השימוש באלימות על כל התולדות הממשיות והנפשיות , השופעות מעצמה של יכולת זו . ובה אמורים הדברים , והיא העיקר . על כורחנו אנו משתמשים בכל האמצעים כדי שנהיה מוחזקים בשפע כוח ככל האפשר , וביתר של כוח על האויב המשוער . הכוח טעון טיפול...  אל הספר
מוסד ביאליק