שאלת הביטחון

בדיון הכללי על דרכי התוהו המפורשות , הגוררות בפני קביעתו של המינימום , אין אתה יכול להגיע לידי מינימום זה אלא אם כן אתה נלחם בהן' תופסים יצר החיסכון ויצר הביטחון מקום בראש . כאן' בפרשת האלימות' משתולל יצר זה השתוללות פראים . ובזה גם הגענו אל השיתין של האלימות והמלחמה , היא הבעיה של 'הביטחון . ' שכן הוא המקור החשוב ביותר של המלחמה . ורק כאן הגענו אל הצורה המיוחדת , שהבעיה שלנו לובשת ברשות האלימות . כאן , דומה , מזמנת התערובת המופלאה של טבע ורוח בחברה האנושית מקום תורפה נוח ביותר לטבע להשתער עליו . כאן עולה בידי הטבע—ובםיוען של דרכי הרוח—לכבוש את הרוח בערמה דקה מן הדקות . כאן מקום הסבך של השאלה נ 'מוסר במדיניות—כלום אפשרי הוא מעיקרו' ? וזה סדרה וצביונה של השאלה נ האפשרות העיונית לקיים את חייה ואת כוחה היוצר של הרוח במינימום של אלימ . ת , על פי חוקי המינימום החומרי לקיומה וגידולה של הרוח—הריהי בטלה ומבוטלת למעשה , אם לא באה עליה הסכמה גמורה וכללית . אם יש בעולם אפילו חבורה אחת בלבד , ההולכת אחר יצרה הטבעי להתפשטות על אף חוק המינימום , שוב בטל ערכו של חוק המינימום כולו . 'אף הצדיק הגמור א...  אל הספר
מוסד ביאליק