אבות־הפשעים המדיניים

תוכניתה של כל הצעת-ריפוי תלויה בתשובה שנשיב על שתי אבות שאלות : היכן לפתוח ובמה לפתוח . מה הם מקומות התורפה , שיש לתקנם , או היכן המקומות שלקו , הטעונים תיקון , ומה הם האמצעים שבהם אפשר לתקן . וכן צפה ועולה תחילה שאלת : היכן ? כל הבעיה מרוכזת באותו מינימום , שדרשנו בו קודם . יש לקבוע ולהגדיר מועט זה , שיש להקצות לטבע ומצוה להקצות לו ולצמצם אותו עליו . וכף אתה שואל : אם מועט זה—שנתחוור לנו כהלכה מבחינת העיון—פתוח לחשבון במעשה . סוף סוף יכולנו להעמיד גם את הבעיות המדיניות העיקריות בחינת חילוקי דעות על מועט . עם מן העמים או מדינה מן המדינות חושבים , שתביעת המינימום שלהם לא באה עדיין על פרנסתה , ואילו יריבם טוען טענה זו גופה לגבי המועט שלו . הרי שלמעשה—ואפילו נתחוורה לנו הדרך מבחינת העיון—רחוקים אנו מן המטרה , כאילו נחסמו עלינו גם דרכי היישוב העיוני . ואף על פי כן , על אף הקושי הזה כבושה דרך לאדם אף מבחינת המעשה . היא ההכרה על דרך השלילה . אין אנו יודעים לעולם ידיעה ברורה , מהי הדרך הנכונה , אבל יש בידנו לומר בוודאות גמורה על כמה דרכים , שדרכי משגה הם . ההכרה השלילית נתונה לאדם ; היא מורה ...  אל הספר
מוסד ביאליק