תפקידה של האנטישמיות

דוגמה סוציולוגית של תגובה היסטרית שאין כמותה היא האנטישמיות . כאן נזדמנו כאחת כעל גבי מפה למופת כל מקדמותיה , כל גילוייה וכל תולדותיה של תגובה היסטרית . התפרקותן של המגמות האנוכיות של עם או של צבור , שנעכבו ונערמו , באה בכיוון של ההתנגדות הפחותה ביותר . היהודים הם דוגמה מובהקת של עם בר התנגדות הפחותה ביותר : הם היו עד כאן מיעוט בכל מקום , מיעוט המשונה שינוי ניכר מכל שאר אוכלוסין , י ובגין מוצאם , דתם , ותכופות אף בגין לשונם ומעמדם החברתי הם מצטרפים לחטיבה אחת מסוימת , מיעוט שאין הוא קטן מדי שייבטל לגמרי ואף אינו גדול למדי , שיהיה בידו לעמוד על נפשו ולהתנגד . לא היו היהודים ריבונים לעצמם בשום מקום , לא היתה להם מדינה משלהם , ובבית ועד לעמים לא נמנו , ולא היה להם בית ראוי לשמו . בכל מקום היו בחינת 'ענין פנימי' של העמים האדונים , שאין להתערב בענייניהם , ואפילו פגעו עמים אלה פגיעות קשות ביהודים . בקיצר : נתכנסו בהם כל אותן תכונות של חטיבה אנושית , שיש בהן כדי לעשותה מוכנה לפורענות עם כל מתיחות פנימית במדינה מן המדינות . אף משמשים הם בני ישראל פתחון פשוט לפרנסת יצר החשיבות של עם על דרך השל...  אל הספר
מוסד ביאליק