התגובה ההיסטרית

כמה שוח 1 ת ומהמורות בדרך אל המטרות האמיתיות של הרוח . וכבר עמדנו על הסכנה , שהטבע משתמש והולך בדרכי הרוח לטובת עצמו ולטובת ענייניו של עצמו . סכנה אחרת היא 'התגובה ההיסטרית להתנגדות . ' למעלה עמדנו על תפקידה של ההתנגדות בכלל ועל התגובה היוצרת להתנגדות , ואף רמזנו כמה רמזים על מהותה של התגובה ההיסטרית . במשל הפיסיקאלי של הדוד שהוסק למעלה מן המידה , נתברר ההבדל שבין תגובה יוצרת לבין תגובה היסטרית . בשם תגובה היסטרית הבחנו אותו מהווה , המתהווה והולך בזמן שהאנ רגיה שנצטברה בכוחה של ההתנגדות—במשל הפיסיקאלי : כתלי הדוד—מוצאת לעצמה פתח יציאה עם שהיא מוצאת נקודת תורפה , נקודה של התנגדות פחותה ביותר , ופעולתה פעולת הרס . אין ההתנגדות נשברת על ידי התנועה , ואף על פי כן עושה הת נועה את שלה . ברם מגמתה מתקפחת והולכת , היא מוסטת והולכת על ידי ההתנגדות . האנרגיה שנצטברה מחפשת לעצמה דרך אחרת , היינו דרך הפרוצה ביותר , ונמצא שניטל ממנה טעמה תוכה . שוב אין דרך התפתחותה תלויה במגמת בראשית שלה אלא במצב , שמבחינת מגמת התנועה אינו אלא מקרה בלבד , ואין היא פורצת לה דרך אלא , כאמור , במעשה הרס וחורבן . היא...  אל הספר
מוסד ביאליק