התנגדות ותרבות

כיוצא בכך אפשר להוכיח את דבר תפקידה של ההתנגדות ודרכי התגובה היוצרת בכל הישגיו התרבותיים של האדם . על צרת בדידותו של האדם , על התהום בל תיגשר שבין אדם לאדם הגיב האדם ביצירת הלשון , התגובה היוצרת לסכנת הכיליון שבמלחמת הכל נגד הכל היא המדינה . יכול אדם למצוא בכל הישג רוחני את עקבות הכישלונות והיאושים , שמהם עלה הישג זה . התקדמותה של ההכרה באה מתוך הסתירות האורבות , מתוך כישלון החוקים שהקימו הבריות , מתוך שיטות הכרה שנתערערו . והדרך לאלוהים גם היא כל עצמה אינה אלא גלגל יוצר של היראה באהבה . במאבק שבין הטבע והרוח , ומוטב שנאמר : בין הרצון בן לוויתו של היצר הטבעי ובין הרצון הרוחני , משמש ניגוד זה , וביתר דיוקמשמשת חוויתי של ניגוד זה אותה ההתנגדות , שמכוחה מתרחשומוטב שנאמר : עשוי להתרחש—גלגולו של הרצון הטבעי ברצון רוחני . גלגול ראשון של היצר הטבעי על ידי הרוח מתרחש על ידי התו דעה ! היצר הטבעי גופו נודע את עצמו ; נקנה לו המירווח אל עצמו , הוא יכול להרהר על עצמו , הוא יכול לבחור ! ובחירות זו הוא מרגיש ורואה את השליטות—את ההוויה האינסופית והאח דותית—בחינת מגמת מטרה עליונה , הוא חי את האידיאה...  אל הספר
מוסד ביאליק