טבע ורוח

רק עכשיו אנו מגיעים לדרוש בשאלה , שלה מוקדשת פרשה זו של מפרנו . מהי הזיקה שבין עולם הרוח ובין עולם החומר ועולם החיים האורגאניים י בתשובה על שאלה עיונית זו תלויה התשובה על אותן שאלות מעשיות , שהן נושא מחקרנו זה כעיקרו . הכרה ראשונה שנקנתה לגו היא : מטרותיהם של היצורים הכפופים לחוק החיוני שונות בכולן מן המטרות של אותם בני אדם , העומדים בחמתם של חוקי החיים הרוחניים . כינינו כאן בשם המקובץ אנוכיות את מטרותיו של הטבע—על היוצאים לכאורה מן הכלל עוד ידובר בבא — , מטרות החיים הרוחניים הן : ההתקרבות אל האידיאה של השליטות בהתכוונות כלפי האינסופיות והאחדות . יכול אדם להעמיד את כל החוקים המורכבים והמסובכים שנשנו על ידי תורת החברה והסטאטיםטיקה , על ידי תורת הכלכלה המדינית ועל ידי תורת הנפש של הקיבוצים וכוי וכוי—על האנוכיות של הפרט ושל החבורות הציבוריות השונות . וניתנה הרשות לומרכפ _^ שהוכוונו כבר בחלק הראשון של מחקרנו — , היא האנוכיות שנשתנתה כבר במקצת בהשפעת הרוח . הרי היא ביחוד ההשפעה של הידע , המביאה לעולם אותה התפתחות מוזרה של היצר הטבעי , שחיינו המדיניים טבועים בחותמה . על ידי כשרון הראייה בעבר...  אל הספר
מוסד ביאליק