רוח ומוסר

בהתרחשות הכללית מזדקרים ועולים לעיני כל מסתכל מרכבים מסוימים , חטיבות בנות תאים מרובים לאין שיעור , שתהליכיהם הפיםיקאליים והחימיים מוסדרים כך , שהמרכבים האלה עומדים בעינם בתור חטיבות של אחדות רצופה , על אף השינויים המתמידים , ועל אף כל ההשפעות הבאות עליהם מן החוץ : הם גדלים , לובשים צורה מסוימת , פרים ורבים , כלומר : מעמידים ולדות כמותם של עצמם . והואיל ואנו עצמנו הננו יצורים כמותם של אלה , שוב יש בידנו לראות את חייהם מבפנים כביכול , בחינת 'יצר החיים , ' בחינת יצר לשמירתם של החיים ולפרייתם , יצר הבא על גילויו בחינת שאיפה להנאה ומלחמה בגורמי יםורים , ובקיצור : בחינת כל מה שתיארנוהו כבר כמה וכמה פעמים כ'אנוכיות טבעית . ' כנגד ההתרחשות החיונית הזאת עומד 'הרוחניי , ' וכבר עמדנו בפתיחת מחקרנו זה , בחלק התיאורי , על אותו מושג , המשמש מכנה כולל לכל המגמות המכונות 'רוחניות , ' היא האידיאה של ההוויה המושלמת , בה האין סוף והאחדות נתפסים במחשבה כמושלמים . ואף רמזנו כבר על הדרך המוליכה אל האידיאה הזאת . היצר הטבעי , המשמש את שמירת החיים כפשוטה , לובש צורה חדשה בכולה בהשפעתו של הידע : יצר ההתכוונות...  אל הספר
מוסד ביאליק