המפלגות

הנושא שלנו 'נסיגה אל הטבע , ' ירידתם של מוםדות מוסר לתוך חמדנות ואנוכיות , מתגלה ברשות העשיות האנושיות עוד כמה גילויים שונים . כמעט כל מקום שהרוב בחיי הצוות האנושיים שקוד ליצור ולהעמיד מוסד , כדי להגיע אל מטרותיו בכוחם של מעשי שותפות ואחדות , כל מקום שהוא שופך מעין סוללה , כדי לשמור על הנצר הרך של ההתקדמות הרוחנית , הרי סוללה זו מותקפת והולכת על ידי האנוכיות הטבעית החיונית של בני אדם ושל חבורות בני אדם , וכפי שראינו , אף עולה בידה לכובשה . אכן פלא היה הדבר אילולא כפופות היו אף ה'מפלגות , ' אלה גדודי הקרב בעיקרם של 'העסק' המדיני בזמן החדש , לחוק הנסיגה אל הטבע . ברם אין נסים מתרחשים , ולא כל שכן שאינם מתרחשים בממלכת המדיניות . אדרבה : המפלגות עשויות לשמש משל קרוב ביותר—אף על פי שסחים אנו עליהן כאז לאחרונה—לאותה תופעה שאנו דנים בה כעת , המפלגות תוכניות להן , ובתוכניות הועלו על הכתב המטרות המוס ריות שלהן . ואפילו המפלגות הן שליח צבור מפורש לחבורות מסוימות , המתאחדות לצורך טיפוחם של עסקי חומר , אין מטרה זו עולה לרוב מתוך התוכנית בחינת מגמה תוקפנית , אלא בחינת שאיפה להגן על חבורה אנושית...  אל הספר
מוסד ביאליק