הצדק העליון במלחמה על מדינת ישראל

ההכרה שנקנתה לנו בדיוננו על עקרונות המשפט היא : קיימים עקרונות משפטיים ברורים , שונים זה מזה , העלולים להתנגש זה בזה , ויישובו הצודק של קרע זה אינו יכול לבוא על פי צדקו של אחד העקרונות האלה אלא על פי צדק עליון , העולה רק תוך שיקולם של עקרונות אלה לפי הערכה של מוסר . בבא אנו אומרים להדגים דבר זה על פי מאורע מדיני שהזמן גרמו בכולו . ודאי שהמטרה המושלמת של החברה האנושית היא לגלגל שאלות של כוח בשאלות של מוסר . לפי שעה מרובה עוצמתו של הכוח על עוצמתו של הצדק . ואף על פי כן אין הצדק חסר אונים בכולו . דרישותיו של הכוח מתעצמות והולכות' אם מסתייעות הן בנימוקיו של הצדק' והן תשות והולכות , אם הצדק פוסל אותן . ולעולם שקוד כל צד להעמיד את דרישותיו על נימוקים של צדק . אף במלחמה על ארץ ישראל ממלאים נימוקי הצדק תפקיד מסוים : שני הצדדים מסתמכים על צדקת תביעותיהם ; אלא דומה הדבר , שהצדק מביא לידי מסקנות שונות אצל כל צד וצד . היאך אפשרי הוא הדבר ? מה משמעו של דבר זה ? כלום נתת מיני צדק שונים ? או שמא מביאים הרהורים אלה לידי כך שהשאלה הספקנית המפורסמת של פילאטוס : מה היא האמת 1 תינתן גם לצדק , ונמצאנו שואל...  אל הספר
מוסד ביאליק