עקרון המצב־הקיים (status quo)

אחת המקדמות המעשיות החשובות ביותר בחיי הצוות של בני אדם היא יציבותם של היחסים שבין אדם לחברו . אין בידי שום אדם לסדר את מעשיו וענייניו בשום שכל , אם ישרור תוהו ובוהו ביחסים אלה . הרי שהכלל הפשוט ביותר , הכולל והקרוב ביותר' הוא : ההודאה במצב הקיים בחינת הנחה כתיקנה וההגנה על המצב הקיים בידי המשפט . ומשמעם של דברים : המצב הקיים—בכל היחסים הכלכליים והמדיניים החשובים—בעינו יעמוד גם להבא , והמשפט יגן עליו כל זמן שלא יחולו שינויים , והללו אינם מותרים אלא לפי כללים מסוימים . או : קיומו הנמשך של המצב הקיים אינו זקוק לכללים מיוחדים ולצורות מיוחדות ! שינויו של המצב הקיים הוא הוא הזקוק להנחות מסוימות צורך תקפו . הרי שכל אדם יכל להיות מוחזק בדעתו , שכל מה שהיה מוחזק אתמול מוחזק גם היום , אלא אם כן קמו ובאו מקדמות מוגדרות בדיוקן לשינויים ; ברם אף מקדמות אלה טיב קבוע להן , הווה אומר : אף הן כפופות לעיקרון של המצב הקיים . מכאן , שהמצב הקיים מאתמול כוחו יפה עדיין היום , או שנשתנה לפי מקדמות , הכפופות גם הן לעיקרון של המצב הקיים , כלומר , שכוחן יפה היום משום שיפה היה אתמול . כלל שמרני זה של המצב הקיים...  אל הספר
מוסד ביאליק