הדימוקראטיה

הישג שני העומד לבחינה מתוך האספקלריה שנקנתה לנו כאן , היא הדימוקראטיה . היא עומדת על שלושה עמודים : על ההומאניות , על הפארלאמנטאריות ועל הכרעת הרוב . ההומאניות ( האנושיות ) היא גרעינה של הדימוקראטיה . ערכה ילך ויתחוור יותר על ידי דברינו הבאים , אבל מלכתחילה ברור : הדימוקראטיה ההומאניטארית היא בהגנת המשפט הפומבי על יקרת סגולתו של האדם , כשרונו של האדם לחשוב ולהאמין , להכריע : מתכוונת היא להגן על כשרון זה בפני דיכויו באונס של אלימות . וערובה להגנה זו הוא תוכנה של החירות האישית אשר לדימו קראטיה . הדימוקראטיה ההומאניטארית מופלגת ימים היא . תחילתה בכתבי הקודש לישראל , ברעיון שבצלם אלוהים נברא האדם . משמעו של זה : בן חורין הוא האדם ובידו לבחור בין טוב לרע . זכויות האדם באות לשמור ולהגן על כושרו זה . כדי שיהיה בידי האדם להכריע הכרעות של מוסר הוא צריך לא רק חירות מהגבלות וצמצומים חיצוניים אלא גם חירות מצמצומו של חומר התוויית , והיא מקדמה לכל בחירה אמיתית . מי שניטלה ממנו יכולת זו של הערכה על דעת עצמו ושל מחשבת עצמו , עם שנועלים לפניו את החומר שעל פיו הוא יכול להכריע , שוב אין בידו להכריע , כפ...  אל הספר
מוסד ביאליק