הלאומיות

אף צוות עם מוצאו ממקורות 'טבעיים : ' מוצא משותף , הגנה הדדית של בני שבט אחד , צרכים משותפים שעלו מתוך ישיבה משו תפת במקום אחד . אולם מעט מעט נעשה יצור טבעי זה , וביחוד בכוח הפלא הרוחני של הלשון המשותפת , העולה מתוך חיקו של העם , ברייה רוחנית , אחד מן האיגודים הרוחניים הנעלים ביותר , שהעלתה האנושות עד כאן : הוא הצוות היוצר התרבותי כעיקרו , השרוי כולו בחמתה של האידיאה של האחדות , של הכוללות ושל האינסופיות : מחיקו של צוות זה עולים ההישגים הרוחניים הנעלים ביותר של האמונה , של הפילוסופיה , של הספרות , האמנות , המדע , של הסדר המשפטי והמדיני , על צביונו המיוחד של כל עם ( צביון שאינו בחליפין , ( כפי שנטבעה צורתם על ידי הכשרותיהם וכושריהם המיוחדים , תולדותיהם ולשונם . כל זה מצוי ברורות בדרך אל השלימות האנושית וטבוע בחותמו האופייני של הרוח : המגמה לאחדות עולה וגדלה , תוך כדי ריבויים של גוונים ובני גוונים דקים מן הדקים ! אין ספק , שהאומה היא השלב החשוב ביותר בסולמה של האנושות , שהושג עד כאן . ואף על פי כן אף יצור זה סכנה מתמדת של אנוכיות חמרנית אורבת לו מכל העברים — , וחייב אדם להכריע בלבו , לרא...  אל הספר
מוסד ביאליק