רמת־החיים ותפוסתה של רמת־החיים

ובכן , נידרש תחילה לניסיוננו החדש , ומוטב שנאמר : לניסיון החדש של המציאות הישנה , שסימנו המובהק — צורה חדשה של נשירת המסווה . הבה ונשאל בתמימות יתירה ותצפיותינו החדשות בידנו : מה הן מטרותיהן של המדינות , שנתגלו בימינו המםוערים ללא עיטור ועיטוף של ענני כבוד שב'פתיחות' והכרזות ? ברור שעניינן של אלו , כפי שנאמר למעלה , בגבולות , וביחוד בגבולות אסטרטגיים חשובים : בהשפעה על מדינות כפופות ; בבסיסים צבאיים , בנמלי אוויר , בנקודות אחיזה לצי , בנפט , במתכות חשובות , ולאחרונה — בפצצת האטום . כל אלה הן מטרות צבאיות מפורשות , וכלל כולן ו השאיפה לרכוש זניקה מעולה ראשונה בשביל המלחמה הבאה . ועדיין לא נתמצה הכל , ואין זו מטרה אחרונה , שכן אף המלחמה אינה סוף סוף אלא אמצעי למשהו . ומה היא מטרה זו , העומדת מאחורי המלחמה ? הרי מלחמה ראשונית היא מלחמת התקפה , שכן לולא באו מלחמות התקפה שוב לא היה מקום למלחמות הגנה . ובכן , מה היא שאיפתה של מלחמת התקפה ? היא מתכוונת , אם נדבר בכללות בלבד , להבטיח או לסייע את גידולה החומרי של מדינה מן המדינות ושל עם מן העמים . ומה משמעותו בממש של גידול חומרי זה של מדינה 1 ה...  אל הספר
מוסד ביאליק