טבע מוסר ומדיניות רמת החיים ומלחמת נצח

מדיניות של מוסר — כלום היא בגדר האפשרות י זוהי אם הבעיה הנידונית בספר זה . המחבר הולר וחושף את שורשיה הטבעיים והרוחניים של הבעיה בחיי היוזיד והציבור אגב עיון וניתוח בנקודת הכאב של ימינו . הוא המאבק על רמת החיים והמלחמה בין אדם לאדם , בין עם לעס . בין גוש עמים לגוש חברו , ובדרך הילוכו זו הוא נדרש לשאלות הנגזרות מאם הבעיה , כגון : אם מן דיהכרוז הוא להיאבק על רמת החיים עד הפצצה האטומית ועד כיל יונה של האנושות- — או שמא יעו מוצא אחר י ושאלות כיוצא בה . ד-מהבר הו » מטובי הוגי הדעות שלנה וכמה מהקרים חשובים מםרי עטו נת פרסמו בלשונות זרות . ספר זה הוא ספרו הראשון היוצא בלשון העברית , ברוך 9 ליכס 3 לטש ; טבע מוסר ומדיניות ברוןי פ לי ? ס ו ל 9 ש טבע , מוסר ומדיניות רמת החיים ומלחמת בצח מוסד ביאליק * ירושלים הוצאת הספרים של הסוכנות היהודית לארץ ישראל  אל הספר
מוסד ביאליק