ולדיסלב חרפוסטה

, 1890 ) בז'סקו , מערב גליציה , 1982 — ורשה ) בן למשפחת איכרים נוצרים , שלמד עברית בכוחות עצמו והשתלם בסיועו של המחנך , איש קרקוב , שבח ולקובסקי . תרגם לפולנית משירי ח"נ ביאליק , ד' פרישמן , א"צ גרינברג ואחרים . בשלהי שנות הארבעים שימש כשנתיים נספח בצירות פולניה בתל אביב . שנים רבות שקד על חיבור מילון פולני עברי , והוא מצוי בעזבונו . שיריו העבריים ראו אור ב'הסולל' ( תרצ"ג —תרצ"ד . ( בתש"ז ראה אור בתל אביב הקונטרס ' חליפת מכתבים בין ח . נ . ביאליק ובין ולדיסלב חרפוסטה . ' ב'הסולל' ( חוברת טבת תרצ"ג ) נרשמה , לרגל הופעת שירו של ולדיסלב חרפוסטה , הערה וזה לשונה : עורך 'הקוךיך הקרקובי המצויר' מר ולדיסלב חרפוסטה , פולני קתולי מלידה אשר פרסם הפעם הראשונה יצירה עברית בירחוננו , הנהו פנים חדשות בספרות העברית . איש צמח זה אשר רכש לו ידיעות רחבות בלשוננו מתוך אהבה טהורה לה ולקניניה הרוחניים , מכרם ומודעם של ח . נ . ביאליק ואורי צבי גרינברג , עוסק עתה בשעותיו הפנויות בעיקר בתרגומים ספרותיים מעברית לפולנית ולהפך . בעוד זמן קצר יופיע תרגומו המצויין של יצירות אורי צבי גרינברג בלשון פולנית . מערכת הס...  אל הספר
מוסד ביאליק