פרק 15 דת ומהפכה: תרומת הרטוריקה הפוריטנית לדמוקרטיה באמריקה

לרטוריקה של ההגירה הפוריטנית לאמריקה יש חתימה ברורה ופורייה על החוויה והניסיון באמריקה עד ימינו אנו . מושגים וערכים עיקריים בתודעה האמריקנית - עם סגולה שיש לו ברית מיוחדת עם אלוהים , אמריקה כארץ החופש והחירות , הבשורה וההבטחה הצפונים בחיים האמריקניים והרגשה עמוקה של שליחות היסטורית - הועתקו מעולם הסמלים והערכים של הרטוריקה הפוריטנית ונעשו לנכסי צאן ברזל באמריקה . טביעות אצבעותיה ניכרות בחיי הרוח באמריקה ביצירותיהם של ראלף ואלדו אמרסון , נתניאל הותורן והרמן מלוויל המבטאים מוטיבים פוריטניים מובהקים . סמליה וערכיה מתגלים בחג ההודיה , שהיה לסמל חשוב בדמוקרטיה האמריקנית ולמרכיב חשוב בטקסי לוח השנה האמריקני . חשיבותה הרבה של הרטוריקה הפוריטנית מתגלה בייחוד בימי המהפכה האמריקנית . עולם הסמלים והערכים של הרטוריקה הזאת לא זו בלבד שהגדיר את פשר המאבק נגד אנגלייה ואת משמעותו , אלא הוא אף גייס את התושבים לעניין הפטריוטי והניע אותם לפעולה . אחרי כן , במרוצת המהפכה האמריקנית , אימצו את הרטוריקה הדתית הזאת , שהיתה שייכת באורח מסורתי רק לאזור הגאוגרפי המוגדר של ניו אינגלנד , בשאר המושבות הבריטיות באמר...  אל הספר
מוסד ביאליק