פרק 14 השקפתם של כוהני הדת על יחסי כנסייה ומדינה בימיה הראשונים של מסצ'וסטס

הניסיון הפוריטני בניו אינגלנד היה מיוסד על צורת ממשל מדיני ודתי ייחודי במינו - משטר תאוקרטי שבו הן המדינה הן הכנסייה היו מבוססות על חוקות אלוהים ומצוותיו . הגדרה בתרה של סמכויות המבדילות את התחום המדיני מהתחום הדתי , או הגדרה נכונה של טיב היחס שבין כנסייה למדינה , היתה אפוא בבחינת הכרח כדי לכונן את היסודות הנכונים של המשטר בקהילה הנוצרית במושבות הפוריטניות באמריקה . בעבר התייחסו היסטוריונים לסוגיה זו בעיקר מנקודת המבט של ההשקפות הפוליטיות של הפוריטנים , ורק מעט נכתב על עמדות הכנסייה בעניין הזה . זו היתה הסיבה שהיסטוריונים רבים טענו , בלי כל הצדקה , שהכנסייה והמדינה במושבות הפוריטניות היו מאוחדות לגמרי , או לחלופין שהיו נפרדות לחלוטין . אך לא זאת ולא זאת היתה כוונתם של הפוריטנים ביצירת המשטר התאוקרטי . כדי להבין את דפוס היחסים שבין הכנסייה למדינה במושבה הפוריטנית שבמסציוסטס לאשורו בודק המאמר להלן את הנחות היסוד של המשטר התאוקרטי לאור עמדות כוהני הדת הפוריטנים , או על פי עקרונות הממשל הדתי הכנסייתי שהוקם שם . הבחינה הזאת מגלה בבירור שהפוריטנים שמרו באדיקות על מסגרת הכנסייה כממד רוחני בלב...  אל הספר
מוסד ביאליק