פרק 13 תאוקרטיה בניו אינגלנד טיבו ופשרו של הניסיון הקדוש בישימון

כרי להבין את טיבו ואת אופיו של הניסיון הקדוש הדתי שביקשו הפוריטנים לכונן באמריקה לאשורם , שומה לבחון את צורת הממשל שהם רצו לייסר שם . הפוריטנים שאפו ליצור ממשל תאוקרטי - תפיסת ממשל מדיני ייחודית המושתתת על המאמץ לבסס את כל מישורי החיים על חוקות אלוהים ומצוותיו בחברה , בכנסייה ובמדינה כאחת . צורת הממשל הייחודית הזאת היתה מבוססת על מושג הברית הדתית , שלא רק החברות בכנסיות במושבות הפוריטניות באמריקה היתה מותנית בה , אלא אף הזכאות לאזרחות במסגרת המדינית שם . הממשל המדיני הזה היה ליסוד המשטר בכל המושבות הפוריטניות באמריקה . הפרק להלן מנתח את ערכיה ואת יסודותיה של התאוקרטיה הפוריטנית . הוא מצביע על ההשלכות החברתיות , הדתיות והמדיניות , החשובות של שיטת הממשל הזאת על מושגים של אזרחות והשתתפות במערכות השלטון בתקופה ההיא . לבסוף , בחינה של קבוצות פוריטניות רבות כאנגלייה בימי " המהפכה הפוריטנית" מלמדת שגם אנשים רבים בממלכה זו צידדו בהקמת משטר תאוקרטי . במרוצת שנות השלושים של המאה השבע עשרה חצו אלפי פוריטנים את האוקיינוס האטלנטי בדרכם לניו אינגלנד , שם התכוונו להקדיש את כל חייהם לאלוהים ולדברו . ה...  אל הספר
מוסד ביאליק