פרק 12 החפץ המשיחי בשליחותה של ניו אינגלנד אל הישימון

הפרק להלן מברר את המשמעות שהקנו הפוריטנים לשליחותם בישימון של אמריקה . לשם כך נדון בהרחבה בחזון אחרית הימים שהיה יסוד חשוב בהגירת הפוריטנית לאמריקה . הנושא הזה מעלה מיד על הדעת את מחקריו של פרי מילר , ההיסטוריון הנודע של התנועה הפוריטנית באמריקה , שכל חייו היו קודש לניתוח חיי הרוח של ניו אינגלנד . הפרדוקס הוא שההיסטוריון הדגול הזה דחה מכול וכול את ההנחה שמגיעים משיחיים היו גורם נכבד במחשבה הפוריטנית בניו אינגלנר . על כן נבחנים בפרק כתביו של מילר כרי לחשוף את הרקע האידאולוגי להתכחשותו לשאיפה לאחרית הימים כמשאת הנפש בניו אינגלנד , והגורם המשיחי מנותח כיסוד מהותי של ההגירה הפוריטנית לאמריקה . שנים רבות עבר כחוט השני בהוראה ובמחקר של פרופ' יהושע אריאלי הקשר שבין אידאולוגיה להיסטוריה , או בין אופני שכנוע לדפוסי העשייה . מכאן העניין המתמשך שלו בתפקיד הסגולי שהיה לתנועות דתיות כמו הרפורמציה הפרוטסטנטית , הקלוויניזם והפוריטניזם בעיצוב ההיסטוריה המודרנית בראשיתה בכלל , ובהיסטוריה האמריקנית בפרט . בזכות תרומתו המיוחדת של פרופ' אריאלי בתחומים האלה הוא ראוי בהחלט להוקרתם של עמיתיו שמכבדים פרק זה פ...  אל הספר
מוסד ביאליק