פרק 10 היסטוריה ואפוקליפסה של ההגירה הפוריטנית לאמריקה

אחד התנאים החשובים ביותר להגירה הפוריטנית לאמריקה היה עיצוב פילוסופיה חדשה של מהלך הגאולה והישועה האלוהית , או תפיסה אפוקליפטית חדשה של ההיסטוריה , שלאורה יכלו הפוריטנים להצדיק את מעברם לעולם החדש ובעזרתה יכלו להסביר את משמעות שליחותם הדתית באמריקה . באנגלייה לא הצליחו הפוריטנים לחולל רפורמציה דתית וחברתית מקיפה , ולכן התבססה האידאולוגיה שבאמצעותה הצדיקו את הגירתם לעולם החדש על ניתוק מוחלט מן העולם הנוצרי המושחת של אירופה . הם ראו את עצמם בדמות הכנסייה הנוצרית הנרדפת הנמלטת מאימת יד השטן ושלוחיו באירופה , ולכן ביקשו לכונן את הדת הנוצרית האמתית באמריקה . הפרק להלן בוחן את ההקשר האיראולוגי של ההגירה הפוריטנית על רקע התפתחות המסורת האפוקליפטית הפרוטסטנטית באנגלייה , והוא מלמד על הדרך שבה עיצבו הפוריטנים , מכוח אמונתם הדתית , תודעה חדשה של ההיסטוריה , המבוססת על שסע שאין לאחותו בין העולם הישן המושחת ובין בשורת הגאולה הטמונה בעולם החדש של אמריקה . מנקודת הראות הזאת היו הפוריטנים התנועה הדתית הראשונה שטענה שאמריקה היא המקום שמלכות אלוהים תקום בו . במאות הבאות היגרו תנועות דת פרוטסטנטיות רבות...  אל הספר
מוסד ביאליק