פרק 9 בשורת הרפורמציה: מקורות ההגירה הפוריטנית הגדולה לאמריקה

המניעים להגירה הפוריטנית הגדולה שהובילה ליצירת המושבות הפוריטניות בניו אינגלנד בראשית המאה השבע עשרה עוררו מחלוקת גדולה בקרב היסטוריונים . בעבר נטו לראות את מקור ההגירה בשורה של "משברים" - כלכליים , מדיניים ודתיים - בחברה האנגלית בראשית המאה השבע עשרה . הפרק שלהלן מציע הסבר חדש . הוא בוחן את צמיחת התנועה הפוריטנית באנגלייה לא רק ככוח דתי חשוב אלא גם כגורם חברתי ופוליטי רב עוצמה שהיה בכוחו להתסיס ולפלג קהילות וחברות באנגלייה עם תביעתם הבלתי מתפשרת של הפוריטנים לרפורמציה חברתית ודתית מלאה . ניסיונם של הפוריטנים לבסס את כל תחומי החיים על חוקות אלוהים ומצוותיו לא עורר עליהם את חמתם של שלטונות המרינה והכנסייה בלבד , אלא בעיקר את זעמם של חברי הקהילות שהם חיו בהן . בפרק נבחנים היבטים אחדים של מציאות החיים הממשית באנגלייה , שמתוכה נולדה ההגירה הגדולה של הפוריטנים לאמריקה - הוויה של עימותים חריפים ובלתי מתפשרים בקהילות , בכנסיות , בכפרים ובערים , שנבעו מתביעתם הנחרצת של הפוריטנים לרפורמציה דתית וחברתית באנגלייה . את המאבק החריף הזה ניהלו הפוריטנים מול חברי הקהילות שבתוכן הם חיו . וכשתרגישו מקצת...  אל הספר
מוסד ביאליק