פרק 8 הפואטיקה של ההיסטוריה וגורל עם ישראל: מקומם של היהודים במחשבה האפוקליפטית האנגלית במאה השש־עשרה והשבע־עשרה

התפתחות מסורת החשיבה האפוקליפטית של ההיסטוריה באנגלייה לא זו בלבד שהשפיעה על תנועות פרוטסטנטיות באירופה ועל התנועה הפוריטנית באנגלייה ובאמריקה במאה השש עשרה והשבע עשרה , אלא היא גם יצרה תודעה היסטורית חדשה באנגלייה בנוגע לגורל עם ישראל ולאפשרות גאולתו במערכות הישועה וההשגחה האלוהית . הפרק להלן סוקר את התפנית החשובה שחלה בדמיון ההיסטורי והאפוקליפטי באנגלייה בנוגע לעם ישראל , ומשווה אותה לדימוי השלילי של היהודים שהתפתח בגרמניה בתקופת הרפורמציה הפרוטסטנטית . שילוב היהודים במחשבה האפוקליפטית באנגלייה , שהפך אותם בהדרגה מסמל שלילי לחיובי , מבני השטן שאלוהים ישפוך עליהם את חמת זעמו לילדי אלוהים העתידים אף הם לזכות בגאולה , תרם תרומה מכרעת לשיבת היהודים לאנגלייה בתקופת המהפכה הפוריטנית באנגלייה באמצע המאה השבע עשרה . הפרק מוקדש לזכרו של סר ג'פרי אלטון , . 1994-1921 פרק זה פורסם בתור המאמר : "הפואטיקה של ההיסטוריה וגורל עם ישראל - היהודים במחשבה האפוקליפטית האנגלית במאות ה 16 וה " 17 בכתב העת "זמנים" , ( 1996 ) 55 עמ' ; 91-72 "The Poetics of History and the Destiny of Israel : The Role of th...  אל הספר
מוסד ביאליק