פרק 7 תומאס ברייטמן והמסורת האפוקליפטית האנגלית

חשיבותו הגדולה של תומאס ברייטמן במסורת האפוקליפטית באנגלייה במאה השש עשרה היא שהוא ביטא לראשונה את התפנית הגדולה מהדימוי של אנגלייה כאומה הנבחרת בעיני אלוהים לאומה מושחתת שאלוהים ייפרע ממנה באחרית הימים . התפנית הזאת מבוססת על כישלון המלוכה להגשים את הרפורמציה הדתית הנכונה באנגלייה . בדרך זו הכשירה הגותו את הלבבות של אנשי דת פוריטנים אדוקים לקחת על עצמם את המשימה לכונן את מלכות אלוהים עלי אדמות . תפיסה אפוקליפטית זו של ההיסטוריה הניעה גם קבוצות רבות של פוריטנים להגר לאמריקה בראשית המאה השבע עשרה כרי לכונן שם את מלכות השמים , ואחר כך שימשה הצדקה אידאולוגית והיסטורית למהפכה הפוריטנית באנגלייה במחצית הראשונה של המאה השבע עשרה . במסורת האפוקליפטית האנגלית של המאה השש עשרה והשבע עשרה שמור לתומאס ברייטמן מקום נכבד וייחודי . לפירוש שלו לספר חזון יוחנן Apocalypse , ) nrvn ( Book of Revelation השפעה עצומה על התפתחות התנועה הפוריטנית באנגלייה , לפני המהפכה הפוריטנית ובמהלכה . הפתרון המהפכני שהציע במושגים של הקשר שבין נבואה להיסטוריה נתן השראה לפוריטנים באנגלייה ובניו אינגלנד לנסות להגשים הלכה למ...  אל הספר
מוסד ביאליק