חלק ב זמן, היסטוריה ואסכטולוגיה בתנועה הפרוטסטנטית באנגלייה