פרק 4 גילוי ונבואה: שילובה של אמריקה בתודעה ההיסטורית באירופה

שילוב העולם החדש בתודעה של בני אירופה נעשה בעיקר לאור הערכים והדפוסים של הפילוסופיה של ההיסטוריה המקובלת של הימים ההם , משמע על בסיס עקרונות פילוסופיית הגאולה והישועה של הכנסייה הנוצרית . על פי אידאולוגיה נוצרית זו של ההיסטוריה , ההשגחה האלוהית ברוב חסדה הביאה לגילוי אמריקה כדי לציין את בוא אחרית הימים , שבכלל מאפייניה הפצת האמונה הנוצרית ברחבי העולם . לפי ההסבר ההיסטורי הזה , סלל גילוי אמריקה את הדרך לניצור האינדיאנים ולהושעתם מציפורני השטן . בדרך זו תופץ בשורת הגאולה הנוצרית בכל העולם , וכך יהיה העולם כולו לממלכת אלוהים ובנו ישוע . הפרק להלן מתחקה על שילובה ההדרגתי של אמריקה בתודעה ההיסטורית של בני אירופה בקרב שלוש קבוצות דתיות - קתולים , פרוטסטנטים ופוריטנים . כמו שאפשר לראות להלן , קתולים בספרד ופרוטסטנטים באנגלייה שילבו את העולם החדש של אמריקה בדגם המקראי הקדוש של הבטחת אלוהים לאברהם , או בסמל המפואר של מרכז דתי שיוצא להפיץ את תרבותו ודתו ברחבי העולם . הפוריטנים , לעומת זאת , היו הראשונים ששילבו את אמריקה בדגם המקראי של יציאת מצרים , ולפיכך הדגישו ששסע עמוק מפריד בין הקלקלות והשחי...  אל הספר
מוסד ביאליק