פרק 3 ביי־ביי קולומבוס

בחינה מדוקדקת של המניעים הרעיוניים והדתיים שהניעו את קולומבוס לצאת למסע שבסופו גילה את העולם החדש אמריקה יכולה להאיר את הקשר ההדוק שבין דת לגאוגרפיה בראשית העת החדשה , וללמד רבות כיצד פירש המגלה הגדול של העולם החדש את תגליותיו לאור נבואות וחזיונות דתיים . גילוי מחוזות הגאוגרפיה הנסתרים של העולם הארצי , כך האמין קולומבוס , יחשוף את מסתרי ההשגחה האלוהית , ולכן דימה את משימת משלחת התגליות הארצית שלו למסע קדוש בדרמת הגאולה והישועה הנוצרית המגיעה אל סיומה עם הפצת בשורת הגאולה הנוצרית בכל רחבי העולם . בדרך זו הניח קולומבוס את הבסיס לתפיסה היסטורית חדשה בראשית העת החדשה , תפיסה שהועידה לעולם החדש מקום מרכזי באידאולוגיה הנוצרית של ההיסטוריה . העתקת פעולות ההשגחה האלוהית אל מרחבי העולם החדש באמצעות תגליות גאוגרפיות , הפצת הבשורה וניצור אינדיאנים - כל אלה מציינים את צמיחתה של תודעה היסטורית חדשה באירופה לאחר גילוי אמריקה . הפרק להלן מתחקה על יסודות עולם הדמיון הקדוש של קולומבוס וחושף את המקורות הדתיים והמשיחיים שהשפיעו על המסע ההיסטורי שלו לגילוי אמריקה . מי גילה את העולם החדש של אמריקה ? לכאורה...  אל הספר
מוסד ביאליק