פרק 2 הגאוגרפיה של הרוח: תמורות בדימוי הגאוגרפי של העולם

תמונת העולם מותנית בהכרח בדמיון ובאוצר הידע הגאוגרפי הנתון של כל דור ודור . המושג "הגאוגרפיה של הרוח" מתייחס להיסטוריה של הדמיון הגאוגרפי , כלומר למכלול הדימויים הגאוגרפיים של העולם , שהתפתחו במרוצת ההיסטוריה . הפרק שלהלן דן בתמורות המפליגות שחלו באוצר הידע ובדמיון הגאוגרפי בקרב בני אירופה מימי קדם ועד גילוי העולם החדש של אמריקה . ערב גילוי היבשת החדשה של אמריקה הושפע אוצר הידע הגאוגרפי במידה מכרעת מהתאולוגיה הגאוגרפית הנוצרית . הדוגמה הנוצרית הקדושה הציעה מסגרת דתית לכידה לפשר גילוי העולם החדש של אמריקה על פי פילוסופיית ההיסטוריה של הגאולה והישועה הנוצרית . אי אפשר לתאר את משמעותו של גילוי אמריקה בידי קולומבוס בלי להבין שבעיני הספן הגדול היו תגליותיו הגאוגרפיות בבחינת סימן מובהק להגשמתן של נבואות אלוהים , כגון גילוי "גן עדן הארצי , " או המסע לשחרור ירושלים מעול המוסלמים . אין תמה אפוא שקולומבוס ראה במסע שלו לאמריקה הגשמה של נבואת הנביא ישעיהו בנוגע לבוא אחרית הימים וקץ ההיסטוריה . התפיסה הזאת לא היתה כמובן נחלתו של קולומבוס בלבד . שורה נכבדה של הוגים באירופה ראו במרחב הגאוגרפי החדש של...  אל הספר
מוסד ביאליק