הקדמה: דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה

בדרכים רבות אפשר ללמוד על העבר ולהבין את ההיסטוריה . אחת מהן , ובין החשובות ביותר , היא בחינת קטגוריות כלליות של ממדי זמן , ( time dimensions ) שמכוחן מעוצבות פילוסופיות ואידאולוגיות של ההיסטוריה . הקטגוריות האלה מכתיבות את ערכיה ואת דפוסיה של התודעה ההיסטורית , ומכאן את "מרחב הניסיון" ואת "אופק הציפיות" בתקופות שונות בדברי הימים . בידיעת המאורעות וסדרם בהיסטוריה אין די . חשוב גם להבין את אופן החשיבה ההיסטורי mode ) ( of historical thought של בני דור מסוים . כיצד הבינו ופירשו הללו את מערכת הסיבתיות בעולם , את משמעות זמנם בהיסטוריה , ומה הפשר שהקנו לפעולותיהם בה ; כיצד הגדירו את משמעות הניסיון ההיסטורי שלהם , ומה היו ציפיותיהם בזמן . לשם כך מן ההכרח לדעת מה היו הקטגוריות הכלליות של ממדי הזמן בתקופות שונות בהיסטוריה , ומה היו אופני השימוש בהן . בין הקטגוריות הכלליות של ממדי הזמן אפשר לציין , לדוגמה , את המושג דיון בקטגוריות כלליות של ממרי זמן ובהשפעתן על המחשבה הדתית , המדינית והחברתית בראשית העת החדשה אפשר למצוא אצל : J . G . A . Pocock , "Modesof Actions and Their Pasts in Tudor and St...  אל הספר
מוסד ביאליק