מבוא

החיבורים המקובצים בספר זה נכתבו במרוצת העשורים האחרונים . העניין המלכד אותם למכלול אחד הוא עיון בצמיחתם של דפוסים חדשים של עיצוב תודעה היסטורית בצמתים בולטים בהיסטוריה של ראשית העת החדשה - גילוי העולם החדש של אמריקה , הרפורמציה הפרוטסטנטית וההגירה הפוריטנית לאמריקה ; וכן בתנועות דתיות חשובות - התנועה הפרוטסטנטית באירופה ובאנגלייה והתנועה הפוריטנית באנגלייה ובאמריקה . המשותף לכל המאורעות ההיסטוריים הללו הוא שיוצריהם והמשתתפים בהם ראו בהם בעיקרו של דבר התגלות קדושה , אפוקליפסה , של ההשגחה העליונה , ולפיכך תפנית מהותית בהתקדמות ההיסטוריה של הישועה והגאולה האלוהית בעולם . זה המקור לקשר ההדוק בין אפוקליפסה להיסטוריה , בין התגלות ההשגחה העליונה לתמורות היסטוריות בעת החדשה המוקדמת . דפוסים וערכים של חוויה דתית השפיעו רבות על עיצוב הקטגוריות הכלליות של מרחב הניסיון ( כלומר על אפשרויות הפעולה והעשייה של דור נתון ) ושל אופק הציפיות ( כלומר היעדים , החלומות והתקוות של דור נתון , ( ובמילים אחרות , אמונה דתית הביאה ליצירת דפוסים חדשים של תודעה היסטורית . הקשר ההדוק שבין היסטוריה לאפוקליפסה , בין מה...  אל הספר
מוסד ביאליק