היסטוריה ואפוקליפסה דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה באירופה ובאמריקה

אביהו זכאי אביהו זכאי היסטוריה ואפוקליפסה 'V דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה באירופה ובאמריקה אביהו זכאי היסטוריה ואפוקליפסה דת ותודעה היסטורית בראשית העת החדשה באירופה ובאמריקה תרגמה מאנגלית אופירה רהט מוסד ביאליק ירושלים Avihu Zakai History and Apocalypse : Religion and Historical Consciousness in Early Modern History in Europe and America  אל הספר
מוסד ביאליק