לוח ‭:10‬ 'קבוצת הפר הפארנזי' (מאה ראשונה לפני הספירה בקירוב‭,(‬ המוזיאון הלאומי, נאפולי לוח 11 (ממול מימין) < מיכלאנג'לו, בקכוס ‭,(1497-1496)‬ המוזיאון הלאומי, פירנצה לוח 12 (ממול משמאל) ו ונוס מדיצ'י (התקופה ההלניסטית הקדומה‭,(‬ גלריה אופיצי, פירנצה