לוח ‭:7‬ קאראצ'י, הרקולס על פרשת דרכים ‭1600)‬ בקירוב‭,(‬ מוזיאון קפודימונטה, נאפולי לוח 8 (ממול‭.(‬• אלגארדי,פגישת האפיפיור ליאו הראשון ואטילה ‭,(1653-1646)‬כנסיית סן פייטרו, רומא לוח 9 (מעבר לדף) י רפאל, גירוש אטילה על־ידי האפיפיור ליאו הראשון, מוזיאון הותיקן, רומא